Welkom op de website van MedZZo

Betere huisartsenzorg door samenwerking

De naam MedZZo staat voor 'Medische Zorggroep Zuid-Oost'. Wij hebben onze krachten en kennis gebundeld om u in uw vertrouwde omgeving kwalitatief betere huisartsenzorg te bieden. Met het streven om meer tijd te besteden aan de directe zorg aan patienten zullen wij ook efficientere zorg verlenen aan u al patient. In dit samenwerkingsverband maken wij ons sterk om u als patient hoogstaande en een zo breed mogelijk aanbod van eerstelijnszorg te bieden. Tegelijkertijd doen wij als MedZZo-praktijken ons best om laagdrempelig bereikbaar te zijn en u persoonlijke zorg op maat te blijven aanbieden.


Info over onze coöperatie

Als huisartsen werkzaam in het werkgebied van de ”voormalige hoogbouw flats” in Amsterdam Zuid-Oost hebben wij op 20 september 2007 onze coöperatie MedZZo opgericht; Voortkomend uit de gemeenschappelijk gedragen visie, missie + doelstellingen is om o.a versobering van de huisartsenzorg in de hoogbouw destijds MedZZo opgericht.
Over MedZZo:

 • Faciliterende eerstelijns gezondheidszorgorganisatie.
 • Aangesloten huisartsen zijn allen zelfstandig praktiserend.
 • Samenwerking waar de gezamenlijkheid voordelen oplevert.
 • Modern en dynamisch alternatief voor zorgverleners-/ing die niet willen/kunnen fuseren maar wel de voordelen van schaalgrootte en kennisdeling willen delen.
 • Met ondersteuningspakketten(ketenzorg-, shared services-, gezamenlijke inkoop, personeelsbeleid-, bankierzaken-, vastgoedontw.-, verzekeringen-, ICT ed.) zal de coöperatie voordelen genereren die de zorg en dienstverlening direct ten goede zal komen.


Nieuws

Nieuws

Manager
Sinds begin 2018 is als manager voor MedZZo werkzaam Ineke Zekveld. Als contactpersoon van MedZZo is zij bereikbaar via izekveld@gmail.com

Kwaliteitsjaarverslag
Ons kwaliteitsjaarverslag kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.
Download Kwaliteitsjaarverslag Zorggroep MedZZo(PDF)

Deelnemende huisartsenpraktijken

Huisartsen, praktijkadres en telefoonnummers

Huisartsenpraktijk Avecinna Bijlmerdreef 1008, 1103 JT Amsterdam Zuidoost, tel. 020-2105555
E-mail: avecinna@ezorg.nl
Medisch Centrum Koornhorst Koornhorst 28, 1104 JA Amsterdam, tel.nr. 020-6952436
spoed: 020-4161643
Dr. Joenje Hoogoord 234, 1102 CM Amsterdam, tel.nr. 020-6960487
spoed: 020-6960487 toets 1
Dr. Kats Kraaiennest 69, 1104 CE Amsterdam, tel.nr. 020-7502753
spoed: 020-6996850
Dr. Kerster Bijlmerdreef 659, 1102 RP Amsterdam, tel.nr. 020-6990268
spoed: 020-6090888
Dr. Van der Leij Bijlmerdreef 657, 1102 RP Amsterdam, tel.nr. 020-6912361
spoed: 088-2010131 (na 17 uur 0880030600)
Dr. Mahesh Huigenbos 29, 1102 KA Amsterdam, tel.nr. 020-6964861
spoed: 020-6970205
Dr. Naimi Florijn 5a, 1102 BA Amsterdam, tel.nr. 020-6951569
spoed: 020-6956104
E-mail: zuidoost@ezorg.nl
Dr. Souprayen Kolfschotenstraat 227, 1104 NZ Amsterdam, tel.nr 020-6901957
spoed: 088-4057010
Dr. Volke Gooioord 90, 1103 CE Amsterdam, tel.nr. 020-6908244
spoed: 020-4160565
Dr. Westerborg Kraaiennest 69, 1104 CE Amsterdam, tel.nr. 020-7502753
spoed: 020-6996850
Dr. Zahawi Krimpertplein 32, 1104 PH Amsterdam, tel nr. 020-6954492
spoed: 020-6954492-1

spoed tel.nrs gelden tussen 08.00 – 17.00 uurWebsites huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijk Avecinna www.avecinna.nl
Medisch Centrum Koornhorst www.medischcentrumkoornhorst.praktijkinfo.nl
Dr. Joenje www.huisartsenpraktijkjoenje.nl
Dr. Kats www.huisartsenpraktijkkraaiennest.nl
Dr. Kerster www.gezondheidspoort.nl
Dr. Van der Leij www.huisartsenpraktijksentebibu.nl
Dr. Mahesh www.praktijkmahesh.nl
Dr. Naimi www.huisartsenpraktijkzuidoost.nl
Dr. Souprayen www.souprayen.huisartsen.nl
Dr. Volke www.huisartsvolke.praktijkinfo.nl
Dr. Westerborg www.huisartsenpraktijkkraaiennest.nl

Doelen

De volgende doelen streven wij na:

 • Intensievere en meer geïntegreerde vorm van samenwerking en zorgverlening met als doel kwalitatief goede reguliere huisartenszorg.
 • Beter inzicht en interventies in de gezondheidstoestand van onze patiënten
 • Zorgvuldige service in zowel preventief als curatief opzicht in de vorm van speciaal opgezette spreekuren voor patienten met suikerziekte (DiAgis), hoge bloeddruk en bijv. COPD. Hiervoor zijn speciaal opgeleidde praktijkondersteuners werkzaam in de MedZZo-praktijken.
 • Terugdringen van de gezondheidsachterstanden die inherent zijn aan de laag sociaal economische status van Amsterdam Zuid-Oost die landelijk gezien nog zeer aanmerkelijk te noemen is.
 • Kennis en kwaliteitsontwikkelingen,innovatie en verdere professionalisering
 • Efficiëntere afstemming met andere zorgverleners, het stadsdeel en zorgverzekeraars.
 • Het zowel categoraal als individueel bieden van kwalitatief betere zorg en dienstverlening.
 • Meer herkenbare zorg- en dienstverlening die het welzijn en woonplezier verbeteren.
 • Zowel lokaal als regionaal strategisch versterken van onze markpositie met behoud van onze eigen identiteit. Het ontwikkelen van nieuwe afgemeten zorgproducten samen met zorgverleners en naburige ziekenhuizen word bij MedZZo druk nagedacht over nieuwe zorgproducten.
 • Bestendige coöperatie met invloed en daadkracht hetgeen voordelig zal zijn bij bijv. te voeren onderhandelingen met zorgverzekeraars, beleidsmakers, media e.d.